Eduskuntatyö

Täysistunto:

Eduskunnan keskeisin tehtävä, lakien säätäminen, tapahtuu täysistunnossa. Täysistunnossa päätetään myös valtion talousarviosta, käsitellään mm. hallituksen antamat selonteot, tiedonannot ja kertomukset sekä hyväksytään kansainvälisiä sopimuksia.

Eduskunnan täysistunto on myös tärkeä ajankohtaisen poliittisen keskustelun foorumi. Tavoitteena on, että merkittävästä ajankohtaisesta asiasta voidaan nopeasti keskustella täysistunnossa. Tämän mahdollistavia eduskunnan työskentelymuotoja ovat: suullinen kyselytunti, välikysymys, ajankohtaiskeskustelu ja pääministerin ilmoitus.

Eduskunnan täysistunnot pidetään yleensä tiistaisin klo 14.00, keskiviikkoisin klo 14.00, torstaisin klo 16.00 ja perjantaisin klo 13.00. Torstain täysistunto alkaa suullisella kyselytunnilla. Puhemies päättää täysistunnossa käsiteltäväksi otettavista asioista eli päiväjärjestyksestä.

Valiokunnat:

Eduskunnan päätökset valmistellaan valiokunnissa. Eduskunnassa on 15 pysyvää erikoisvaliokuntaa ja erityisesti EU-asioita koordinoiva suuri valiokunta. Pääsääntöisesti jokainen valiokunta käsittelee sitä vastaavan ministeriön hallinnonalaan kuuluvia asioita.

20150209_yleistietoa_taysistunnoista.jpg